Loading...
Φυτώρια οπωροφόρων δένδρων Κουμτσίδη
Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

Τα στάδια ζωής του φυτού του πυρηνόκαρπου:

Αναπτυξιακό στάδιο:
Αφορά την ακμή και ανάπτυξη των βλαστικών τμημάτων μετά τη φύτευση. Διαρκεί μέχρι να γίνει το φυτό παραγωγικό. Σ’ αυτό τον κύκλο μπορεί να σχηματιστεί η κορυφή του δέντρου, να τροποποιηθεί  η βλάστηση και να διεγερθεί η ανάπτυξη των ριζών.

Παραγωγικό στάδιο:

-           Σ’ αυτό το στάδιο, εκτός της βλαστικής ανάπτυξης, κυριαρχεί ο παραγωγικός  αναπαραγωγικός χαρακτήρας. Η αρμονία μεταξύ ανάπτυξης και σχηματισμού καρπού, χαρακτηρίζεται αναλογική.

-          Η ισορροπία στην παραγωγή διατηρείται με την τροποποίηση δυσμενών παραγόντων όπως η θρέψη, ενυδάτωση και βάρος μπουμπουκιών.

Στάδιο μείωσης παραγωγής:

- ανάπτυξη περιορισμένη

-          αποδυνάμωση αναπαραγωγικότητας

-          σταδιακό αδυνάτισμα των παραγωγικών τμημάτων

-          γήρανση

-          συρρίκνωση

Ετήσιος βιολογικός κύκλος:

Στάδιο ύπνωσης:

Από το φθινόπωρο έως την άνοιξη.

Ονομάζεται σχετική ύπνωση, τα στάδια της οποίας είναι τα ακόλουθα: αρχική ύπνωση, ενδογενής ύπνωση και ενισχυμένη ύπνωση. Η κατάσταση ενδογενούς ύπνωσης συγκεκριμένων φυτών είναι πολύ σημαντική όσον αφορά την περαιτέρω ζωή του ίδιου του φυτού. Η αφύπνιση από την κατάσταση ύπνωσης πυροδοτείται από μια περίοδο θερμοκρασίας και φωτός. Αν αργήσει η άνοιξη, κάθε είδος πυρηνόκαρπου θα έχει ήδη αφυπνιστεί. Η προθέρμανση συμβαίνει στη διάρκεια της ενισχυμένης ύπνωσης.

Βλαστικό στάδιο:

από σκάσιμο μπουμπουκιών μέχρι πτώση φύλλων

          - προφύλλωση

          - βλάστηση

          - άνθιση

          - φύλλωση

          - ανάπτυξη καρπών

          - διαφοροποίηση ματιών

          - ωρίμανση καρπού

          - φυλλόρροια

Τα σημαντικότερα φαινολογικά στάδια:

Σκάσιμο μπουμπουκιού: μετά την περίοδο ύπνωσης είναι η πρώτη δραστήρια εκδήλωση ζωής, η ορατή αρχή των αναπτυξιακών διαδικασιών που συμβαίνει με ένα τρόπο και βήμα χαρακτηριστικό του είδους και εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.
Άνθιση: η τελευταία φάση στην όλη ανάπτυξη των αναπαραγωγικών οργάνων (φυλετική ωρίμανση), η περίοδος κατά την οποία το γένος κωδικοποιείται χαρακτηριστικά και γενετικά αλλά παρουσιάζει ποικιλία, σε συνάρτηση με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Στη διαδικασία της άνθισης, συγκεκριμένες φαινοφάσεις συνδέονται στενά με τη θερμότητα σε βαθμό και ποσότητα (μόνιμη αξία).

Φύλλωση: είναι η φάση κατά την οποία εμφανίζονται τα τμήματα του φυτού με τα οποία επιτυγχάνεται η αφομοίωση (φύλλα, βλαστοί). Στη διάρκεια της φύλλωσης, τα τμήματα αυτά αναπτύσσονται αδιάκοπα, ως εντατική ζωτική δραστηριότητα που επηρεάζεται από τους συνήθεις εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες. Όσο παρεμποδίζεται ο σχηματισμός των επιφανειών αφομοίωσης (από πάγο, από σημαντική μείωση της ενυδάτωσης), εμποδίζεται και η θρέψη και η φωτοσύνθεση. Το φυτό καθίσταται λιγότερο ανεκτικό.

Ανάπτυξη καρπού: είναι η περίοδος κατά την οποία, αφού δέσουν οι καρποί αυξάνονται σε βάρος, όγκο, διάμετρο.

Διαφοροποίηση ματιών: Πρόκειται για μια ιστολογική διαδικασία που συμβαίνει από τα μέσα Ιουλίου μέχρι το τέλος Αυγούστου. Στον πολλαπλασιαστικό κώνο των ματιών αυξάνεται η δραστηριότητα της κυτταρικής διαίρεσης δηλαδή ο σταδιακός μετασχηματισμός των βλαστικών μερών σε άνθη. Στο σχηματισμό των ανθέων, σημαντικότατο ρόλο παίζουν οι υδρογονάνθρακες. Κάθε τεχνολογική παραγωγική διαδικασία που αυξάνει την παραγωγή υδρογονανθράκων (π.χ. υγιές φύλλωμα, πολλές ώρες ηλιοφάνειας) ευνοεί την άνθιση.

 Ωρίμανση καρπού: διαδοχή βιοχημικών αλλαγών. Ως αποτέλεσμα εξελίσσεται μια χαρακτηριστική του είδους διαδικασία με ορατά και μετρήσιμα χαρακτηριστικά για παράδειγμα ο χρωματισμός, η σκληρότητα της σάρκας του καρπού, η αναλογία οξέων-σακχάρων, το ξηρό περιεχόμενο, η γεύση και το άρωμα. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που τροποποιούν την ωρίμανση, π.χ. η περιοχή παραγωγής, η τεχνολογία παραγωγής, η συλλεγόμενη ποσότητα και κάποιοι φυσιολογικοί παράγοντες όπως η αναλογία καρπών-φύλλων.

Αποφύλλωση: σημαίνει τη σταδιακή μείωση των ζωτικών διαδικασιών και του βιολογικού ρυθμού των πυρηνόκαρπων. Οφείλεται σε εξωτερικές περιβαλλοντικές αλλαγές και κληρονομικά χαρακτηριστικά. Είναι επίσης μια προετοιμασία για την περίοδο ύπνωσης.
Παθολογία – (Ιοί, βακτήρια, μύκητες)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε