Loading...
Φυτώρια οπωροφόρων δένδρων Κουμτσίδη
Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012
Νέος κατάλογος προωθούμενων δενδροκηπευτικών καλλιεργειών

Νέος κατάλογος προωθούμενων δενδροκηπευτικών καλλιεργειών

28.03.2011 | 12:40
Φρούτα Λαχανικά/Κηπευτικά Αμπέλι/Κρασί Ελιά/Λάδι Λοιπά Αγροτικά Είδη Αγροτική Οικονομία
Σε ισχύ, από τις 28 Μαρτίου, νέος κατάλογος προωθούμενων ειδών και ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκεκριμένα, ο κατάλογος περιλαμβάνει ποικιλίες και είδη εσπεριδοειδών, υποτροπικών φυτών, γιγαρτόκαρπων, πηρυνόκαρπων, αμπελοειδών, ακρόδρυων και λοιπών δενδρωδών, ελιών, κηπευτικών και κοσμητικών ειδών. Επίσης, περιλαμβάνει και τις προωθούμενες ενέργειες για κάθε καλλιέργεια.

Αναλυτικότερα, αφού ελήφθησαν υπόψη οι σχετικές εισηγήσεις των εξειδικευμένων ερευνητικών Δενδροκομικών Ινστιτούτων και Δενδροκομικών Σταθμών του ΕΘΙΑΓΕ, καθώς και των αρμοδίων Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. Επίσης, και οι σχετικές εισηγήσεις των τμημάτων Ελαίας, Μηλοειδών − Πυρηνοκάρπων, Εσπεροδοειδών − Υποτροπικών, Αμπέλου−Ξηρών Καρπών, Ανθοκομίας και Κηπευτικών της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την αριθμό 136473, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 468/Β/24-3-2011, καθορίζονται τα προωθούμενα είδη και ποικιλίες δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων, ως εξής:

Α. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Γενικά: Στόχος του τομέα των εσπεριδοειδών είναι η μερική αντικατάσταση των ποικιλιών WASHINGTON NAVEL και ΚΟΙΝΩΝ οι οποίες σήμερα συνιστούν το 60−70% της ελληνικής παραγωγής πορτοκαλιών καθώς και των κοινών μανταρινιών που συνιστούν το 20− 25% της ελληνικής μανταρινοπαραγωγής, με την χρήση υπερπρώιμων και υπερόψιμων ποικιλιών πορτοκαλιών και μανταρινιών, ποιοτικά αναβαθμισμένων. Με τον τρόπο αυτό θα επιμηκυνθεί η περίοδος εμπορίας, με όλες τις ευνοϊκές συνέπειες στην διανομή των προϊόντων. Επίσης θεωρούνται άμεσα προωθούμενες και οι ποικιλίες διπλής κατεύθυνσης των πορτοκαλιών.

Στα μανταρινοειδη προωθούνται ποικιλίες ή υβρίδια αναγνωρισμένης αξίας που ζητούνται στις διεθνείς αγορές, τα οποία θα παράγονται σε περιοχές που ενδείκνυται η καλλιέργεια τους και υπάρχει σχετική καλλιεργητική εμπειρία σύμφωνα με τις εισηγήσεις των κατά τόπους Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών ενοτήτων.

Όσον αφορά τα λεμόνια, στόχος είναι η κλιμάκωση της παραγωγής μέσω της προώθησης ποικιλιών λεμονιών διπλής παραγωγής ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της παραγωγής κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Προηγείται η έγκριση και η εγκατάσταση προωθούμενων ποικιλιών στις περιοχές και στις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται έντονα φαινόμενα εκφυλισμού ή φαινόμενα υποβάθμισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών, ιολογικών μολύνσεων, τα οποία θα διαπιστώνονται πριν την έγκριση αναδιάρθρωσης από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών ενοτήτων.

Γενικά για τα εσπεριδοειδή είναι επιθυμητή η περαιτέρω προγραμματισμένη επέκταση μέσω των προγραμμάτων που ισχύουν κάθε φορά και πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Υποκείμενα:

Το παραδοσιακό υποκείμενο Νεραντζιάς (CITRUS AURANTIUM) παρουσιάζει αφενός μεν πολλά πλεονεκτήματα, όπως αντοχή στους βιοτικούς παράγοντες (αντοχή στην κομμίωση και στα ιοειδή της εξώκορτης και της καχεξίας τα οποία υπάρχουν σε όλους τους παραδοσιακούς οπωρώνες της χώρας μας) και στους αβιοτικούς παράγοντες (αντοχή στα ασβεστούχα και αλατούχα εδάφη), αφετέρου δε είναι ευαίσθητο στην ίωση TRISTEZA σε όλους τους συνδυασμούς του με τα διάφορα είδη εσπεριδοειδών υε εξαίρεση την λεμονιά. Μπορεί να χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου το ασβέστιο αποτελεί περιοριστικό παράγοντα ή υπάρχει πρόβλημα αλατότητας και δεν έχει εισαχθεί μολυσμένο πολ/στικό υλικό με την TRISTEZA σύμφωνα με τις διενεργούμενες, αρμοδίως, δειγματοληψίες.

Άλλα υποκείμενα ανθεκτικά στα ασβεστούχα εδάφη είναι τα υποκείμενα C. VOLKAMERIANA, CITRUS TAIWANICA και CITRUS MACROPHYLLA.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το C. VOLKAMERIANA είναι ανθεκτικό επίσης στα ξηρά εδάφη και στους ιούς.

Βασικά υποκείμενα σ’ όλα τα εδάφη που το ολικό ασβέστιο δεν ξεπερνά το 20% και το ενεργό το 7% θα είναι τα CITRANGES και ιδιαίτερα το CITRANGE CARRIZO, και τα CITRUMELOS και ιδιαίτερα το CITRUMELO SWINGLE ή (4475). Σε περιοχές με μεγαλύτερο ποσοστό ασβεστίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υποκείμενο CITRANGE BENTON.

1. Πορτοκαλιά

Οι πρώιμες ομφαλοφόρες ποικιλίες NEW HALL και NAVELINA, που είναι ανθεκτικές στις ανεμόπληκτες περιοχές μπορούν να καλλιεργηθούν σε όλες τις πρώιμες ή ανεμόπληκτες περιοχές της χώρας. Η πρώιμη ποικιλία NAVEL RO 25 μπορεί να διαδοθεί σε όλη την χώρα όπως επίσης και η ποικιλία FISHER, κλώνος NAVEL.

Οι όψιμες ποικιλίες NAVEL α) NAVELATE στα υποκείμενα CITRUMELOS και ιδιαίτερα το CITRUMELO 1452 και CITRUS VOLKAMERIANA β) LANE LATE στα υποκείμενα CITRUMELOS σε μη παγετόπληκτες περιοχές καθώς επίσης και σε περιοχές που δεν υπάρχει το πρόβλημα της κοκκίωσης (granulation).

Η όψιμη ποικιλία VALENCIA προωθείται με υποκείμενα CITRUMELOS σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Συνεχίζεται η καλλιέργεια και η επέκταση της ποικιλίας SKAGGS BONANZA με τη χρησιμοποίηση υποκειμένου CARRIZO CITRANGE ή CITRUS TAIWANICA σε όλες τις περιοχές της χώρας κυρίως για τις ανάγκες της χυμοποίησης.

Συνίσταται η επέκταση της ποικιλίας SALUSTIANA λόγω της διπλής κατεύθυνσης (νωπή κατανάλωση και χυμοποίηση) καθώς και της οψιμότερης παραγωγής σε σύγκριση με την W. NAVEL.

Οι αιματόσαρκες ποικιλίες TAROCO και ΓΟΥΡΙΤΣΗΣ, συνεχίζουν να προωθούνται στις περιοχές που ήδη καλλιεργούνται τα σαγκουίνια με υποκείμενα CITRUMELOS.

Η ποικιλία Όψιμο Άργους προωθείται σε όλες τις κατάλληλες περιοχές της χώρας εφόσον ενδείκνυται σύμφωνα με τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

2. Μανταρινοειδή

Ομάδα Κλημεντινης: α) Προωθούνται οι υπερπρώιμες ποικιλίες MARISOL (συγκομιδή από τέλη Σεπτεμβρίου) στα υποκείμενα CARRIZO CITRANGE, CITRUMELO 1452 και TANGELO ORLANDO και η CAFFIN στο υποκείμενο CITRUMELO 1452. β)οι πρώιμες ποικιλίες DE NULLES και SRA63, SRA89 και ΠΟΡΟΥ (συγκομιδή από τέλη Οκτωβρίου) στα υποκείμενα CARRIZO CITRANGE, CITRUMELO 1452 και TANGELO ORLANDO.

Ομάδα Satsuma: θεωρείται πρώιμη, και ειδικότερα οι κλώνοι CLASUELINA (Ισπανική επιλογή), MIYAGAWA WASE, OKITSU (συγκομιδή από τέλη Σεπτεμβρίου) ειδικότερα στις περιοχές Κέρκυρας, Θεσπρωτίας, Άρτας, Μαγνησίας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και γενικά στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, στα υποκείμενα CITRANGES και TANGELO ORLANDO.

Το μανταρίνι NOVA, σε όλες τις περιοχές εσπεριδοκαλλιέργειας της χώρας, σε όλα τα υποκείμενα και κατά προτίμηση στο TANGELO ORLANDO και CITRUMELO SWINGLE

Τα όψιμα υβρίδια και ποικιλίες ENCORE, MINNEOLA, FORTUNE, PAGE και ORTANIQUE (MANDORA) σ’ όλα τα υποκείμενα κατά προτίμηση στα υποκείμενα C.VOLKAMERIANA CITRUMELOS και CITRUS TAIWANICA στους Νομούς Λακωνίας, Αργολίδος, Πειραιώς και Νήσων, Μεσσηνίας, Ηλείας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Κρήτης.

3. Λεμονιά

Η ποικιλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, όπου υπάρχει πρόβλημα κορυφοξήρας, σε όσες περιοχές της χώρας ευδοκιμεί.

Η πρώιμη ποικιλία INDERDONATO στις παραλιακές ζώνες της Χώρας για συγκομιδές από τέλη Σεπτεμβρίου.

Η ΜΑΓΛΗΝΗ, αν και δεν είναι ανθεκτική στην κορυφοξήρα παραμένει ως προωθούμενη λόγω της μεγάλης παραγωγικότητας, των χυμωδών καρπών της και των ελάχιστων σπόρων που περιέχει.

Η ποικιλία EUREKA, ή κατά προτίμηση ο απογαμικός κλώνος EUREKA FROST, ευπαθής στην κορυφοξήρα με κύρια περίοδο συγκομιδής άνοιξη−αρχές καλοκαιριού και με υψηλή απόδοση σε χυμό. Η εγκατάσταση της συνιστάται μόνο σε περιοχές απαλλαγμένες από ισχυρούς τοπικούς άνεμους.

Η ποικιλία LISBON παρουσιάζει ευπάθεια στην κορυφοξήρα, είναι μονόφορη με περίοδο συγκομιδής χειμώνα−άνοιξη. Η απόδοση σε χυμό είναι υψηλή. Η εγκατάσταση της συνιστάται μόνο σε περιοχές απαλλαγμένες από ισχυρούς τοπικούς άνεμους.

Συνιστάται:

α) η εισαγωγή της ποικιλίας ΛΑΠΗΘΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ως ανθεκτικής στην κορυφοξήρα και με πολύ καλή παραγωγή.

β) η ποικιλία NOUVEL ATHOS εμβολιασμένη πάνω στο C. VOLKAMERIANA αντέχει στις οριακά ψυχρότερες περιοχές της Χώρας μας, ως καταγόμενη εκ της Γεωργίας.

γ) η καλοκαιρινή ποικιλία ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ με παρατεταμένη ανθοφορία όλο το χρόνο στις κατάλληλες περιοχές όπου το σοβαρό πρόβλημα προσβολής από κορυφοξήρα είναι δευτερεύον.

δ) οι όψιμες ποικιλίες ZIAGARA BIANCA και ΒΑΚΑΛΟΥ στις περιοχές όπου το πρόβλημα κορυφοξήρας είναι έντονο.

Για τις λεμονιές προτιμώνται γενικώς τα υποκείμενα της C. VOLKAMERIANA. Όπως ήδη αναφέρθηκε οι συνδυασμοί Νεραντζιάς / Λεμονιάς είναι ανθεκτικοί στην ίωση TRISTEZA, είτε με τον απευθείας εμβολιασμό, είτε με την περισσότερο ενδεδειγμένη μέθοδο «σάντουιτς» (Νεραντζιά Χ Πορτοκαλιά και κατόπιν Λεμονιά) και ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν ήδη υποστεί καταστροφές από παγετό.

4. Γκρέιπ − φρούτ

Οι έγχρωμες ποικιλίες RED BLUSH και ιδιαίτερα STAR RUBY στους Νομούς Χανίων, Λακωνίας, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Μεσσηνίας, Ηλείας και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εμπειρία και ενδείκνυνται σύμφωνα με τις κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, κατά προτίμηση στο υποκείμενο CITRUMELO.

Επίσης οι λευκόσαρκες άσπερμες και ιδιαίτερα η ποικιλία MARCH SEEDLESS στις ίδιες ως άνω περιοχές.

5. Κουμ − Κουάτ

Στις κατάλληλες περιοχές των Νήσων Κερκύρας, Κρήτης και των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Αχαpας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Κορινθίας, Αργολίδας, Ηλείας καθώς και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εμπειρία και ενδείκνυνται σύμφωνα με τις κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

6. Κιτριά

Στις κατάλληλες περιοχές των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Αχαpας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Κορίνθου, Αργολίδας, Κρήτης (Χανιά, Ρέθυμνο, Λασίθι και Ηράκλειο) καθώς και στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιώς και Νήσων στα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, Πόρο και στην περιοχή Τροιζηνίας καθώς και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εμπειρία και ενδείκνυνται σύμφωνα με τις κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

7. Περγαμόντο

Στις κατάλληλες περιοχές του Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Αχαpας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Κορίνθου, Αργολίδας, Κρήτης (Χανιά, Ρέθυμνο, Λασίθι και Ηράκλειο) καθώς και στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιώς και Νήσων στα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, Πόρο και στην περιοχή Τροιζηνίας καθώς και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εμπειρία και ενδείκνυνται σύμφωνα με τις κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 8. Φράπα

 Στις κατάλληλες περιοχές του Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Κορίνθου, Αργολίδας, Κρήτης (Χανιά, Ρέθυμνο, Λασίθι και Ηράκλειο) καθώς και στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιώς και Νήσων στα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, και Πόρο και στην περιοχή Τροιζηνίας καθώς και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εμπειρία και ενδείκνυνται σύμφωνα με τις κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Β. ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ ΦΥΤΑ:

Οι ανάγκες σε υποτροπικούς καρπούς στην εγχώρια αγορά, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων καλύπτεται από εισαγωγές, αυξάνονται συνεχώς. Η προώθηση των αναφερομένων κατωτέρω υποτροπικών καλλιεργειών κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να αντικατασταθούν μη βιώσιμες καλλιέργειες και να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών καλλιεργειών των οποίων τα προϊόντα παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά, και εξασφαλίζουν ικανοποιητικό γεωργικό εισόδημα.

1. Αβοκάντο

 Οι ποικιλίες HASS, FUERTE, ETTINGER και ZUTANO με τις αναγκαίες και κατάλληλες επικονιάστριες ποικιλίες στις κατάλληλες απάνεμες τοποθεσίες της Νήσου Κρήτης, των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Λακωνίας, Μεσσηνίας καθώς και στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιώς και Νήσων (στα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, Πόρο και στις περιοχές Τροιζηνίας και θερμισίας) καθώς και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εμπειρία και ενδείκνυνται σύμφωνα με τις κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

2. Μπανάνα

Στους Νομούς της Νήσου Κρήτης, των Κυκλάδων, της Δωδεκανήσου και της Λακωνίας, στις θερμότερες και υπήνεμες περιοχές αυτών με τους κλώνους GRAND NAIN και Άρβης. Σε καλλιέργειες υπό κάλυψη συνίσταται η ομάδα χαμηλόκορμων ποικιλιών CAVENDISH.

3. Φραγκοσυκιά

Στους Νομούς της Νήσου Κρήτης, Λακωνίας, Πειραιώς (Τροιζηνία, Κύθηρα και Πόρο), Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου και Ευβοίας στις θερμότερες και υπήνεμες και ξηρικές περιοχές αυτών καθώς και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εμπειρία και ενδείκνυνται σύμφωνα με τις κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Προωθούνται οι ποικιλίες ΧΑΙ, ΡΕ1, ΚΑ2 και Ρ02. Προωθούνται επίσης και τοπικές ποικιλίες που έχουν δοκιμασθεί και κρίνονται κατάλληλες, από τις κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων με τη σύμφωνη γνώμη του Ινστιτούτου Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων.

4. Χουρμαδιά

Στους Νομούς της Νήσου Κρήτης, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων στις θερμότερες και παραθαλάσσιες περιοχές αυτών, με συνιστώμενες ποικιλίες την BON FAGGONS, BARHOO, KHALAS, LULU και DEGLET NOUR καθώς και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εμπειρία και ενδείκνυνται σύμφωνα με τις κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

5. Πεκάν

Προωθούνται οι ποικιλίες PAWNE, CHOCTAW, WESTERN, DESIRABLE και DELMAS. Η ανωτέρω καλλιέργεια αντέχει και σε βορειότερες περιοχές της Χώρας με ψυχρότερο σχετικώς κλίμα, όχι όμως σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 400 μέτρων από τη στάθμη της θάλασσας.

6. Μάνγκο

Προωθούνται οι ποικιλίες: KENT, PALMER, KEITH, TOMMY, ATKINS & IRVIN, μόνον υπό κάλυψη, στις θερμότερες και απαλλαγμένες παγετών περιοχές της χώρας.

7. Τσεριμόγια

Στους Νομούς της Νήσου Κρήτης, των Κυκλάδων, της Δωδεκανήσου, της Λακωνίας, Μεσσηνίας και Πειραιώς και Νήσων (μόνο στα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, Πόρο, στις περιοχές Τροιζηνίας και Θερμισίας και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 400 μέτρων από τη θάλασσα). Προωθείται η καλλιέργεια των ποικιλιών AFRICAN PRIDE, BONITA, BOOTH, CUMBE και COMBAS, μόνον υπό κάλυψη, στις θερμότερες και απαλλαγμένες παγετών περιοχές και όπου το μικροκλίμα ευνοεί την γονιμοποίηση.

8. Λωτός

Προωθείται κάθε ποικιλία που δοκιμάσθηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή όπου αλλού προτείνεται από το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων.

9. Λίτσι

Προωθείται κάθε ποικιλία που δοκιμάσθηκε και κρίνεται κατάλληλη από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Ινστιτούτου Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων στις περιοχές: των νήσων Κρήτης, Κυθήρων, Αντικυθήρων και των νομών Μεσσηνίας, Λακωνίας, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

10. Γκουάβα Psidium guajava Myrtaceae (Psidium Pomiferum και Psidium Pyriferum).

Από τις ανωτέρω δύο κατηγορίες καλές αποδόσεις στην Ελλάδα έχουν ήδη παρουσιάσει οι κιτρινόσαρκες Beaumont Red, Mexican Cream, Pear, White Indian: καθώς και οι ερυθρόσαρκες Red Indian, Red Malaysian, Ruby, South African. Επίσης προωθείται και κάθε ποικιλία που έχει δοκιμαστεί τοπικά και κρίνεται κατάλληλη από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Ινστιτούτου Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων στις περιοχές: των νήσων Κρήτης, Κυθήρων, Αντικυθήρων και των νομών Μεσσηνίας, Λακωνίας, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

11. Ακτινιδιά

Προωθούνται οι ποικιλίες ακτινιδιάς HAYWARD και ιδιαίτερα η επιλογή CHICO καθώς και η ελληνική ποικιλία «Τσεχελίδης», με την κατάλληλο σχέση και χωροταξική εγκατάσταση των επικονιαστών τους (άρρενα) στις κατάλληλες τοποθεσίες των νομών: Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Πέλλας, Κιλκίς, Έβρου, Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας, Πιερίας, Ημαθίας, Άρτας, Ξάνθης, Καβάλας, Ροδόπης, Δράμας, Μαγνησίας Τρικάλων, Λάρισας καθώς και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εμπειρία και ενδείκνυνται σύμφωνα με τις κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η επιλογή των ανωτέρω ποικιλιών ακτινιδιάς τίθεται στην κρίση των κατά τόπους Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Γ. ΓΙΓΑΡΤΟΚΑΡΠΑ

 1. Μηλιά

Μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, προωθούνται: στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές των Νομών Εύβοιας, Αρκαδίας, Φθιώτιδας, Γρεβενών, Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Καβάλας, Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας:

α) Από την ομάδα RED DELICIOUS οι κλώνοι SCARLET SPUR, RED CHIEF, RED CAP, OREGON SPUR, STARKING, STARKCRIMSON, TOPRED, σε ημιορεινές και ορεινές αρδευόμενες περιοχές.

β) Από την ομάδα GOLDEN DELICIOUS, οι κλώνοι REINDERS και GOLDEN Β.

γ) Από τις τριπλοειδείς ποικιλίες, οι ποικιλίες JONAGOLD, JONAGORED και RED JONAPRINCE με επικονιαστές δύο διπλοειδείς ποικιλίες για κανονική γονιμοποίηση στις ημιορεινές και ορεινές αρδευόμενες περιοχές.

δ) Από τις πρώιμες ποικιλίες η ποικιλία GALA και ιδιαίτερα οι κόκκινες μεταλλαγές της MONDIAL GALA, PACIFIC GALA, GALAXY και GALA SINGHA. Επίσης η ποικιλία OZARK GOLD.

ε) Από τις όψιμες ποικιλίες η ποικιλία FUJI και ιδιαίτερα οι κόκκινες μεταλλαγές της FUJI RED, NAGA−FU 12, KIKU 8. Επίσης η ποικιλία PINK LADY σε ημιορεινές περιοχές.

στ) Στις περιοχές που προβλέπεται εφαρμογή ολοκληρωμένης παραγωγής μήλων ενδείκνυται η ανθεκτική στο φουζικλάδιο ποικιλία FLORINA.

ζ) Η ποικιλία GRANNY SMITH σε πεδινές περιοχές.

η) Η ελληνική ποικιλία ΦΙΡΙΚΙ στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας. Όλες οι ποικιλίες που αναφέρονται παραπάνω φυτεύονται σε πυκνή φύτευση στα υποκείμενα Μ9, Μ26, MM 106.

Για επαναφύτευση στα ορεινά χρησιμοποιούνται ζωηρότερα υποκείμενα, κυρίως το ΜΜ111 και το Μ4 όπου υπάρχει πρόβλημα με Φυτόφθορα.

Οι παραπάνω ποικιλίες και όποιες άλλες προτείνονται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων πρέπει να είναι αποδεδειγμένα εγγεγραμμένες στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών της χώρας μας ή σε Εθνικό Κατάλογο άλλου Κ−Μ της Ε.Ε.

Οι προαναφερθείσες ποικιλίες προωθούνται στις κατάλληλες περιοχές των Νομών οι οποίοι είχαν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα για την εξυγίανση της παραγωγής (Καν.(ΕΚ) 2200/97 και 2467/97) όπως αναφέρονται λεπτομερώς στην απόφαση 362094/09−01−98 περί «καθορισμού των λεπτομερειών και διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή Κοινοτικού προγράμματος για την εξυγίανση της Κοινοτικής παραγωγής μήλων, αχλαδιών, ροδάκινων και νεκταρινιών» ήτοι στους Νομούς: Κοζάνης, Καστοριάς, Ημαθίας, Πέλλας, Φλώρινας, Λάρισας, Πιερίας, Μαγνησίας και Τρικάλων μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλαιών φυτειών μηλιάς για αναδιάρθρωση της καλλιέργειας και ανανέωση του φυτικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα, στην περίπτωση ένταξης τους σε σχέδια βελτίωσης, οι αναφερθείσες ποικιλίες προωθούνται και στις κατάλληλες ορεινές και ημιορεινές περιοχές των νομών που εφαρμόστηκε το κοινοτικό πρόγραμμα εξυγίανσης της παραγωγής χωρίς βέβαια να συμπεριλαμβάνονται τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια στα οποία εφαρμόστηκε το ανωτέρω πρόγραμμα και τα οποία είναι δεσμευμένα για δεκαπέντε έτη.

i) Ειδικότερα:

(1) Στην ορεινή Κορινθία προωθούνται οι ποικιλίες GRANNY SMITH και κλώνοι της RED DELICIOUS, καθώς και η ποικιλία ΦΙΡΙΚΙ, ιδιαίτερα οι μεγαλόκαρπες μεταλλαγές της, μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλαιών φυτειών μηλιάς.

(2) Στον Ν. Αρκαδίας προωθείται η παραδοσιακή ποικιλία της περιοχής DELICIOUS PILAFA, που έχει καταχωρηθεί ως ΠΟΠ.

(3) Στον Ν. Λέσβου προωθείται η ποικιλία ΞΥΝΟΜΗΛΑ ΑΓΙΑΣΟΥ.

2. Αχλαδιά

Μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, προωθούνται:

α) Στις κατάλληλες περιοχές των Νομών Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Αρκαδίας, Ρεθύμνου, Ν.Α Ροδόπης−Έβρου, Ξάνθης, σε πυκνές φυτεύσεις και χαμηλά σχήματα:

(1) Από τις πρώιμες ποικιλίες προτείνονται οι ΚΟΝΤΟΥΛΕΣ 1/6 (Συργιαννίδη) και 7/9 (Καλλιόπη), BELLA Dl GIUGNO, TOSCA, ETRUSCA, COSCIA, SANTA MARIA.

(2) Από τις καλοκαιρινές η ποικιλία ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ (Τσακώνικη) και η B.C. WILLIAMS (με ενδιάμεσο εμβολιασμό).

(3) Από τις φθινοπωρινές οι: ΑΒΑΤΕ FETEL (με ενδιάμεσο εμβολιασμό), CASCADE, HIGHLAND, HARROW SWEET, PACKHAMS TRIUMPH, CONFERENCE (σε παραλίμνιες και ημιορεινές περιοχές).

(4) Οι ποικιλίες που προορίζονται για βιομηχανική χρήση WILLIAMS, HIGHLAND, KAIZER, HARROW−SWEET

β) Σε πεδινές ή νησιωτικές περιοχές κατάλληλες για την καλλιέργεια της αχλαδιάς, οι νέες ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΠΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ

(ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9), ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9), οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στην ασθένεια βακτηριακό κάψιμο.

γ) Για την κάλυψη τοπικών αναγκών:

(1) Στον Ν. Ζακύνθου, Ν. Μεσσηνίας, Ν. Ρεθύμνης, Ν. Ηρακλείου και Ν. Ροδόπης οι παραδοσιακές ποικιλίες ΚΟΝΤΟΥΛΑ και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ.

(2) Στον Νομό Λέσβου η ποικιλία ΑΧΤΣΕΣ.

(3) Στον Ν. Κορινθίας η ποικιλία ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ. Στις φυτείες αχλαδιάς ποικιλίας ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ χρησιμοποιείται κατά προτίμηση σαν επικονιαστής η ποικιλία COSCIA, λόγω της ανθεκτικότητας της στο βακτηριακό κάψιμο.

Οι παραπάνω ποικιλίες και όποιες άλλες προτείνονται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων πρέπει να είναι αποδεδειγμένα εγγεγραμμένες στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών της χώρας μας ή σε Εθνικό Κατάλογο άλλου Κ−Μ της Ε.Ε.

Όλες οι προαναφερθείσες ποικιλίες προωθούνται και στις κατάλληλες περιοχές των Νομών οι οποίοι είχαν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα για την εξυγίανση της παραγωγής (Καν.(ΕΚ) 2200/97 & 2467/97) όπως αναφέρονται λεπτομερώς στην απόφαση 362094/09−01−98 περί «καθορισμού των λεπτομερειών και διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή Κοινοτικού προγράμματος για την εξυγίανση της Κοινοτικής παραγωγής μήλων, αχλαδιών, ροδάκινων και νεκταρινιών» ήτοι στους Νομούς: Κοζάνη, Καστοριά, Ημαθία, Πέλλα, Φλώρινα, Λάρισα, Πιερία, Μαγνησία και Τρίκαλα μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλαιών φυτειών αχλαδιάς για αναδιάρθρωση της καλλιέργειας και ανανέωση του φυτικού κεφαλαίου και χωρίς βέβαια να συμπεριλαμβάνονται τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια στα οποία εφαρμόστηκε το ανωτέρω πρόγραμμα και τα οποία είναι δεσμευμένα για δεκαπέντε έτη.

3. Nashi

Μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, προωθούνται στις κατάλληλες περιοχές της χώρας, οι μεγαλόκαρπες ποικιλίες: HOSUI, KOSUI, CHOJURO και NIJJISEIKI.

4. Κυδωνιά

Μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, προωθούνται οι ποικιλίες κυδωνιάς Γίγας της Βοσνίας, Ι.Φ.Δ. 11118, Ι.Φ.Δ. 11120, Ι.Φ.Δ.11126, Ι.Φ.Δ.11146 και η ανεκτική στο βακτηριακό κάψιμο Ι.Φ.Δ. 11133.

Δ. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

 1. Βερικοκιά

Μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, προωθούνται σε περιοχές μειωμένου κινδύνου μόλυνσης από την ίωση SHARKA.

α) Η ποικιλία ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΟ ΠΟΡΟΥ στις θερμότερες, μη παγετόπληκτες και κατάλληλες περιοχές της Πελοποννήσου.

β) Οι ποικιλίες ΠΡΩΙΜΟ ΤΙΡΥΝΘΟΣ, NINFA, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, στις κατάλληλες περιοχές της Κρήτης, Χαλκιδικής, Φωκίδας, Μεσσηνίας, Αργολίδας, Κορινθίας και Αρκαδίας.

γ) Η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ σε ξηροθερμικές, μη παγετόπληκτες περιοχές με περιορισμένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της άνθησης

δ) Η ποικιλία ΠΕΛΛΑ στις κατάλληλες μη παγετόπληκτες περιοχές των Νομών Ημαθίας, Πέλλας και Χαλκιδικής.

ε) Οι ανθεκτικές στην ίωση Sharka ποικιλίες AURORA και οι νέες ελληνικές επιλογές του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας ΝΟΜΙΑ, ΝΑΥΣΙΚΑ, ΝΟΣΤΟΣ, ΝΕΦΕΛΗ, NINA και ΝΑΡΗΝΑ σε κατάλληλες περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης και Νομού Αττικής

στ) Οι νέες ανθεκτικές στην ίωση Sharka επιλογές του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας, ΝΟΣΤΟΣ, ΝΗΡΗΙΣ και ΝΙΟΒΗ σε κατάλληλες περιοχές όλης της χώρας.

ζ) Η πρώιμη ποικιλία ΤΥΡΒΗ στις κατάλληλες περιοχές του Νομού Αργολίδας.

Οι παραπάνω ποικιλίες και όποιες άλλες προτείνονται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων πρέπει να είναι αποδεδειγμένα εγγεγραμμένες στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών της χώρας μας ή σε Εθνικό Κατάλογο άλλου Κ−Μ της Ε.Ε.

2. Κερασιά

Μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, προωθούνται:

α) Σε πρώιμες περιοχές, σε περιοχές με υψόμετρο κάτω των 300 μ. και σε ημιορεινές περιοχές με μεσημβρινή έκθεση, οι πρώιμες ποικιλίες, κατά διαδοχική εποχή ωρίμανσης, PRECOCE BERNARD, BIGARREAU BURLAT και LARIAN, που σταυρεπικονιάζονται μεταξύ τους και αφήνεται στην κρίση των παραγωγών να επιλέξουν τους κατάλληλους συνδυασμούς.

β) Σε όλες τις ημιορεινές και ορεινές περιοχές της χώρας με υψόμετρο μέχρι 600 μ. οι ποικιλίες, κατά διαδοχική εποχή ωρίμανσης, LARIAN, ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU STARK HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, VOGUE, LAPIN, FEROVIA και GERMERSDORFER. Οι παραπάνω ποικιλίες πλην της GERMERSDORFER σταυρεπικονιάζονται μεταξύ τους και αφήνεται στην κρίση των παραγωγών να επιλέξουν τους κατάλληλους συνδυασμούς. Η GERMERSDORFER σταυρεπικονιάζεται με τις ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ και ΜΠΑΚΙΡΤΖΕΪΚΑ.

γ)Σε περιοχές που κατά την περίοδο της ανθοφορίας επικρατούν ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες (πνοή ανέμων, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες κ.λ.π.) που δυσχεραίνουν την επικονίαση, οι αυτογόνιμες ποικιλίες SUNBURST και LAPINS.

δ) Ειδικά στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας− Θράκης οι ποικιλίες GERMERSDORFE, ΜΠΑΚΙΡΤΖΕΪΚΑ, ΤΡΑΓΑΝΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ε) Ειδικότερα στο Νομό Σερρών η ποικιλία ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, στα ορεινά των Νομών Πέλλας και Ημαθίας οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ και ΜΠΑΚΙΡΤΖΕΪΚΑ, στο Νομό Μαγνησίας η ποικιλία ΤΡΑΓΑΝΑ ΒΟΛΟΥ και στο Νομό Αρκαδίας η ποικιλία ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ.

Οι παραπάνω ποικιλίες και όποιες άλλες προτείνονται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων πρέπει να είναι αποδεδειγμένα εγγεγραμμένες στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών της χώρας μας ή σε Εθνικό Κατάλογο άλλου Κ−Μ της Ε.Ε.

3. Δαμασκηνιά

Μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, προωθούνται στις κατάλληλες περιοχές της χώρας:

α) Επιτραπέζιες ποικιλίες:

(1) Οι Ευρωπαϊκές ποικιλίες WASHINGTON, PRESIDENT και STANLEY που αλληλοεπικονιάζονται και είναι σχετικά ανθεκτικές στην ίωση «SHARKA».

(2) Οι Ιαπωνικές ποικιλίες όλες σχεδόν είναι αυτόστειρες, γι’ αυτό πρέπει να συνοδεύονται από τον επικονιαστή τους. Επιπλέον επειδή ανθίζουν από τις αρχές Μαρτίου, πρέπει να αποφεύγεται η φύτευση όπου έχουμε όψιμους ανοιξιάτικους παγετούς.

(3) Οι ποικιλίες SANTA ROSA και LATE ROSA με επικονιαστή την ELEPHANT HEART στις πρώιμες περιοχές των Νομών Μαγνησίας και Εύβοιας.

(4) Η ποικιλία AGELENO με επικονιαστή την SANTA ROSA & BLACK GOLD, SIMCA, FRIAR.

(5) Η ποικιλία CALITA με επικονιαστή την SANTA ROSA ή την LARODA.

(6) Η ποικιλία LARODA με επικονιαστή την SANTA ROSA.

(7) BLACK STAR με επικονιαστή την SANTA ROSA & BLACK GOLD.

(8) Η ποικλια FRIAR με επικονιαστή την SANTA ROSA, LARODA.

(9) H ποικιλία BLACK AMBER με επικονιαστή την SANTA ROSA, FRIAR.

(10) Οι ποικιλίες BLACK GOLD, T.C.SUN και OCTOBER SUN με επικονιαστές τις ANGELENO, BLACK DIAMOND

(11) Οι ποικιλίες BLACK DIAMOND, BLACK BEAUTY και FORTUNE με επικονιαστές τις ANGELENO, BLACK GOLD, FRIAR.

β) Ποικιλίες που προορίζονται για αποξήρανση:

Οι ποικιλίες ΣΚΟΠΕΛΟΥ (AGEN) ή PRUNE D’ ΕΝΤΕ 707 και η ΑΝΝΑ SPATH με επικονιαστή την ποικιλία STANLEY.

Οι παραπάνω ποικιλίες και όποιες άλλες προτείνονται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων πρέπει να είναι αποδεδειγμένα εγγεγραμμένες στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών της χώρας μας ή σε Εθνικό Κατάλογο άλλου Κ−Μ της Ε.Ε.

4. Ροδακινιά

Μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, προωθούνται στις κατάλληλες περιοχές της χώρας:

 α) Επιτραπέζιες ποικιλίες:

(1) Πρώιμες: EARLY MAY CREST, FRANCOISE, EARLY CREST, QUEEN CREST, RICH MAY, MAY CREST, SPRING CREST, SPRING BELLE.

(2) Μεσοπρώιμες ποικιλίες: RUBY RICH, JUNE GOLD, RED HAVEN, RICH LADY, ROYAL GLORY, MARIA BIANCA, VISTA RICH, SUN CLOUD, SUMMER RICH, SUN CREST, FLAVOR CREST.

(3) Όψιμες ποικιλίες προωθούνται οι ELEGANT LADY, JULY LADY, SYMPHONIE, FAYETTE, SUMMER LADY, VENUS AROMA, O’ HENRY, GLADYS, FLAMINIA, ΙΦΔ−14.

(4) Στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, οι ανωτέρω ποικιλίες και οι πρώιμες JUNE GOLD, MARAVILHA, FLORDA KING και η πολύ πρώιμη FLORDA PRINCE, που έχουν λιγότερες απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Ειδικότερα στη Ρόδο η πολύ όψιμη ποικιλία FLAMINIA, με επικονιαστές τις ποικιλίες ROUBIDOUX και FAYETT.

Οι παραπάνω ποικιλίες και όποιες άλλες προτείνονται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων πρέπει να είναι αποδεδειγμένα εγγεγραμμένες στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών της χώρας μας ή σε Εθνικό Κατάλογο άλλου Κ−Μ της Ε.Ε.

Οι ανωτέρω αναφερθείσες ποικιλίες προωθούνται και στις κατάλληλες περιοχές των Νομών οι οποίοι είχαν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα για την εξυγίανση της παραγωγής (Καν.(ΕΚ) 2200/97 & 2467/97) όπως αναφέρονται λεπτομερώς στην απόφαση 362094/09−01−98 περί «καθορισμού των λεπτομερειών και διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή Κοινοτικού προγράμματος για την εξυγίανση της Κοινοτικής παραγωγής μήλων, αχλαδιών, ροδάκινων και νεκταρινιών» ήτοι στους Νομούς: Κοζάνη, Καστοριά, Ημαθία, Πέλλα, Φλώρινα, Λάρισα, Πιερία, Μαγνησία και Τρίκαλα μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλαιών φυτειών ροδακινιάς νια αναδιάρθρωση της καλλιέργειας και ανανέωση του φυτικού κεφαλαίου και χωρίς βέβαια να συμπεριλαμβάνονται τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια στα οποία εφαρμόστηκε το ανωτέρω πρόγραμμα και τα οποία είναι δεσμευμένα για δεκαπέντε έτη.

Στους ανωτέρω νομούς στους οποίους εφαρμόστηκε το Κοινοτικό πρόγραμμα για την εξυγίανση της παραγωγής, και με τις ανωτέρω δεσμεύσεις προωθούνται και οι μεσοπρώιμες ποικιλίες RED HAVEN, SUN CLOUD, MARIA BIANCA, SUN CREST, και οι όψιμες FAYETTE, HONEY DEW HALLE, FLAMINIA και εφόσον οι ποικιλίες αυτές έχουν δείξει προσαρμοστικότητα στις εν λόγω περιοχές.

Ειδικά στο Νομό Κοζάνης προωθείται και η όψιμη ποικιλία ΧΑΛ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, λόγω της ιδιαίτερης προσαρμοστικότητας της στο μικροκλίμα της περιοχής και στο Νομό Μαγνησίας η όψιμη ποικιλία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΛΕΜΟΝΑΤΑ.

β) Συμπύρηνες ποικιλίες

(1) Πρώιμες ποικιλίες: ROMEA, CATHERINA, FORTUNA, LOADEL, Ι.Φ.Δ− Α37.

(2) Μεσοπρώιμες ποικιλίες: Ι.Φ.Δ−ΙΒ42.

(3) Όψιμες ποικιλίες: EVERTS, Ι.Φ.Δ−Ε45.

(4) Το υποκείμενο για όλα τα παραπάνω μπορεί να είναι το σπορόφυτο ροδακινιάς, όταν πρόκειται για μέσης σύστασης−γόνιμα αρδευόμενα εδάφη ή το αμυγδαλοροδάκινο GF677 όταν πρόκειται για ασβεστούχα εδάφη ή για περιπτώσεις επαναφυτεύσεων.

Οι παραπάνω ποικιλίες και όποιες άλλες προτείνονται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων πρέπει να είναι αποδεδειγμένα εγγεγραμμένες στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών της χώρας μας ή σε Εθνικό Κατάλογο άλλου Κ−Μ της Ε.Ε.

Οι ανωτέρω αναφερθείσες ποικιλίες προωθούνται στις κατάλληλες περιοχές των Νομών οι οποίοι είχαν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα για την εξυγίανση της παραγωγής (Καν.(ΕΚ) 2200/97 & 2467/97) όπως αναφέρονται λεπτομερώς στην απόφαση 362094/09−01−98 περί «καθορισμού των λεπτομερειών και διαδικασιών

σχετικά με την εφαρμογή Κοινοτικού προγράμματος για την εξυγίανση της Κοινοτικής παραγωγής μήλων, αχλαδιών, ροδάκινων και νεκταρινιών» ήτοι στους Νομούς: Κοζάνη, Καστοριά, Ημαθία, Πέλλα, Φλώρινα, Λάρισα, Πιερία, Μαγνησία και Τρίκαλα μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλαιών φυτειών ροδακινιάς νια αναδιάρθρωση της καλλιέργειας, για διεύρυνση της περιόδου συγκομιδής και ανανέωση του φυτικού κεφαλαίου και χωρίς βέβαια να συμπεριλαμβάνονται τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια στα οποία εφαρμόστηκε το ανωτέρω πρόγραμμα και τα οποία είναι δεσμευμένα για δεκαπέντε έτη.

5. Νεκταρινιά

Μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, προωθούνται στις κατάλληλες περιοχές της χώρας:

(1) Πρώιμες ποικιλίες: ROSE DIAMOND, ADRIANA, BIG BANG, RITA STAR.

(2) Μεσοπρώιμες ποικιλίες: BIG TOP, AURELIO GRAND, MAY GRAND, CALTESSE 2000, SUN FREE, SPRING RED, FIREBLIGHT, STARK SUN GLO.

(3) Όψιμες ποικιλίες: STARK RED GOLD, FANTASIA, VENUS, ORION, Ι.Φ.Δ−ΒΠ, MORSIANI 90, CALIFORNIA, TASTY FREE.

Οι παραπάνω ποικιλίες και όποιες άλλες προτείνονται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων πρέπει να είναι αποδεδειγμένα εγγεγραμμένες στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών της χώρας μας ή σε Εθνικό Κατάλογο άλλου Κ−Μ της Ε.Ε.

Οι ανωτέρω αναφερθείσες ποικιλίες και στις κατάλληλες περιοχές των Νομών οι οποίοι είχαν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα για την εξυγίανση της παραγωγής (Καν.(ΕΚ) 2200/97 & 2467/97) όπως αναφέρονται λεπτομερώς στην απόφαση 362094/09−01−98 περί «καθορισμού των λεπτομερειών και διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή Κοινοτικού προγράμματος για την εξυγίανση της Κοινοτικής παραγωγής μήλων, αχλαδιών, ροδάκινων και νεκταρινιών» ήτοι στους Νομούς: Κοζάνη, Καστοριά, Ημαθία, Πέλλα, Φλώρινα, Λάρισα, Πιερία, Μαγνησία και Τρίκαλα μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλαιών φυτειών νεκταρινιάς νια αναδιάρθρωση της καλλιέργειας και ανανέωση του φυτικού κεφαλαίου και χωρίς βέβαια να συμπεριλαμβάνονται τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια στα οποία εφαρμόστηκε το ανωτέρω πρόγραμμα και τα οποία είναι δεσμευμένα για δεκαπέντε έτη. Στους ανωτέρω νομούς στους οποίους εφαρμόστηκε το Κοινοτικό πρόγραμμα για την εξυγίανση της παραγωγής, και με τις ανωτέρω δεσμεύσεις προωθούνται επίσης η πρώιμη ποκιλία CALTESE 2000, οι μεσοπρώιμες ποικιλίες CALTESE 2010, STARK RED GOLD, και οι όψιμες LADY ERRICA, MORSIANI 51.

6. Κορομηλιά

Μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, σε όλες τις κατάλληλες περιοχές της χώρας με βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών.

7. Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοιν. Μουσμουλιά)

Μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, κάθε ποικιλία που δοκιμάσθηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη.

Ε. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Όσον αφορά το αμπέλι προωθούνται κατά κατηγορία χρήσης (οινοποιήσιμες, επιτραπέζιες και ποικιλίες που προορίζονται για παραγωγή ξηρής σταφίδας) οι ποικιλίες που περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. 247771/4−3−2010 «Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου» όπως κάθε φορά ισχύει.

α) Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου διέπονται από την ΚΟΑ του αμπελοοινικού τομέα [Καν (ΕΚ) 1234/2007 (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ], σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η επέκταση αμπελοκαλλιέργειας οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 (άρθρο 85ζ), εκτός των παρεκκλίσεων που προβλέπονται από τον εν λόγω κανονισμό και εφόσον οι φυτεύσεις πραγματοποιούνται με δικαίωμα φύτευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις.

β) Οι ποικιλίες αμπέλου που προορίζονται για επιτραπέζια νωπή χρήση και ξηρή σταφίδα διέπονται από την ΚΟΑ των οπωροκηπευτικών και δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των οινοποιήσιμων ποικιλιών όσον αφορά τη φύτευση. Για την επιλογή της επιτραπέζιας ποικιλίας θα πρέπει περαιτέρω να λαμβάνεται υπόψη και η εμπορική αξία των προϊόντων σε συνδυασμό με την επιμήκυνση του χρόνου συγκομιδής.

ΣΤ. ΑΚΡΟΔΡΥΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗ

 1. Καρυδιά

 Βασικά οι ποικιλίες:

  • GUSTINE (πλαγιόκαρπη, πρώιμης βλάστησης) με επικονιαστή είτε την AMIGO είτε την PEDRO.
  • VIVA (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με τους ίδιους, ως ανωτέρω επικονιαστές.
  • CHANDLER (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με πρώτο επικονιαστή την FRANQUETTE και δεύτερο ταυτόχρονα την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE.
  • HARTLEY (με πολύ μικρή πλαγιοκαρπία, κανονικής εποχής βλάστησης) με επικονιαστή FRANQUETTE.
  • FRANQUETTE (ακρόκαρπη, όψιμη για ορεινές περιοχές) και με επικονιαστές είτε την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE.

Ποσοστό επικονιαστών στη βασική ποικιλίας 6%.

Δευτερευόντως κάθε άλλη ποικιλία η οποία αποδεδειγμένα κρίνεται από την αρμόδια Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων κατάλληλη για μια δεδομένη περιοχή.

2. Χαρούπια

Η καλλιέργεια προωθείται σε περιοχές οι οποίες κρίνονται κατάλληλες από τις αρμόδιες Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Νομών Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Χίου, Δωδεκανήσου και ολόκληρης της Νήσου Κρήτης.

3. Καστανιά

Κάθε ποικιλία, η οποία κρίνεται από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, σαν κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής, η οποία (τελευταία) δεν παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από τον μύκητα ENDOTHIA PARASITICA.

4. Αμυγδαλιά

Η καλλιέργεια προωθείται σε περιοχές οι οποίες κρίνονται κατάλληλες από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Νομών Πιερίας, Λάρισας, Σερρών, Λασιθίου, Μαγνησίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Αρκαδίας, Κιλκίς και του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου και βασι− κά με τις ποικιλίες FERRAGNES, FERRADUEL, TRUOITO, TEXAS, UMJRANNE, ΡΕΤΣΟΥ και ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ.

5. Φιστικιά

Η ποικιλία Αιγίνης σε κατάλληλες τοποθεσίες των περιοχών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Χαλκιδικής, παραλιακή ζώνη Νομών Θεσσαλονίκης, Σερρών, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, στα νησιά Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους, στους Νομούς Εύβοιας, Πιερίας και στο Νομό Κοζάνης στην παραλίμνια περιοχή της λίμνης Πολυφυτού και όχι σε υψόμετρο άνω των 360 μ. και η θερμοκρασία τον χειμώνα να μην είναι χαμηλότερη των −6° C.

6. Συκιά

• Παραγωγή Ξηρών σύκων:

α) Η ποικιλία Καλαματιανή στις κατάλληλες περιοχές των Ν. Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Ευβοίας.

β) Η ποικιλία Κύμης στις κατάλληλες περιοχές των Νομών Ευβοίας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Κρήτης.

γ) Στους Νομούς Κυκλάδων, Δωδ/νήσου και Κρήτης οι τοπικές ποικιλίες που ήδη καλλιεργούνται στις περιοχές αυτές ή συνιστώνται από το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων ή τις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

• Παραγωγή Νωπών σύκων:

α) Οι ποικιλίες «ΒΑΣΙΛΙΚΑ» και «ΜΑΥΡΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» στα Μεσόγεια Αττικής στους Νομούς Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Κρήτης. Η ποικιλία «ΜΠΟΥΚΝΙΑ» στη Νήσο Σάμο.

β) Οι ποικιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών και κρίνονται κατάλληλες και προωθούμενες από τις αρμόδιες Δ/νσης Αγροτικής Οικο−

νομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Πελοποννήσου, Ευβοίας, Αθήνας −Πειραιώς και Νήσων, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Κρήτης και του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας, οι οποίες προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες της περιοχής.

Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Βατόμουρα−Σμέουρα−Μύρτιλα−Φραγκοστάφυλλα

Μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις κατάλληλες περιοχές της χώρας με βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών, προωθούνται οι ποικιλίες των ειδών RUBUS FRUTICOSUS, URSINUS FRUTICOSUS, DAEUS OCCIDENTALIS, RUBUS IDAEUS, VACCINIUM CORYMBOSUM, VACCINIUM MYRTILLUS και RIBES SATIVUM καθώς και οι υβριδιακές μορφές τους.

2. Κράνα (Cornus mas L.)

Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

3. Ροδιά

Μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις κατάλληλες περιοχές της χώρας προωθούνται οι ποικιλίες WONDERFUL, Ι.Φ.Δ. 11006, Ι.Φ.Δ. 11021 και Ι.Φ.Δ. 1010.

Η. ΕΛΙΑ

Η καλλιέργεια της Ελιάς είναι προωθούμενη ως είδος. Επιτρέπεται η ανανέωση και η μετατροπή υφιστάμενων ποικιλιών και η φύτευση νέων εκτάσεων ελιάς με τις προωθούμενες ελληνικές ποικιλίες, οι οποίες προσαρμόζονται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες εκάστης περιοχής και καθορίζονται από την αρμόδια Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. Ειδικότερα στις περιοχές ΠΟΠ και ΠΓΕ, προωθούνται οι ποικιλίες εκείνες που είναι καταγραμμένες στην αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης του ΠΟΠ και ΠΓΕ, τηρούμενης όμως της ποσοστιαίας αναλογίας των ποικιλιών, σε επίπεδο ζώνης παραγωγής ελαιολάδου ΠΟΠ και ΠΓΕ, όπου και όπως αναφέρεται στην παραπάνω αντίστοιχη απόφαση. Η καλλιέργεια της ελιάς προωθείται μόνο με κανονική φύτευση.

Θ. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

1. Τομάτα υπό κάλυψη

Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για την εσωτερική και εξωτερική αγορά.

2. Αγγούρια υπό κάλυψη

Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για την εσωτερική και εξωτερική αγορά.

3. Φράουλα υπό κάλυψη

Οι κατάλληλες ποικιλίες για νωπή κατανάλωση.

4. Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες γενικά ποικιλίες και υβρίδια μελιτζάνας, πιπεριάς, πεπονοειδών, μαρουλιών, κολοκυθιών καθώς και για φασολάκια, και φυλλώδη λαχανικά (πράσινες σαλάτες, σαλάτες διαφόρων χρωμάτων, ICEBERG κ.λ.π.).

5. Τομάτα υπαίθρου

Οι κατάλληλες ποικιλίες και υβρίδια, εφόσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

6. Φράουλα υπαίθρου

Προωθούνται οι κατάλληλες ποικιλίες για νωπή κατανάλωση και μεταποίηση.

7. Σπαράγγια υπαίθρου

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προσφερόμενες για την καλλιέργεια αμμώδεις κυρίως περιοχές της χώρας.

8. Πατάτα

Κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη για τις τοπικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

9. Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου για μεταποίηση

Αγκινάρα, αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, κουνουπίδι, λάχανο, φασολάκι, τομάτα, μπάμια, αγγουράκι, σπανάκι και φυλλώδη λαχανικά στις προσφερόμενες για καλλιέργεια περιοχές της χώρας.

10. Μανιτάρια

Τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP., LENDINUS EDODES (κινέζικο), AGROCYBE AEGERYTA.

Ο ασκομύκητας TRUFFLES στις περιοχές με τις κατάλληλες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες, καθώς και άλλα εδώδιμα εξωτικά μανιτάρια, σε όλες τις περιοχές της χώρας και μετά από σύμφωνη γνώμη των τοπικών Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

11. Κάπαρη Capparis spinosa (υπαίθρου και υπό κάλυψη)

Προωθούνται οι κατάλληλες ποικιλίες για νωπή κατανάλωση και μεταποίηση.

12. Γενικά

Για όλα τα κηπευτικά, προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής, ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς.

Όσον αφορά τις νέες ποικιλίες και υβρίδια, με υπόδειξη των κατά τόπους Δ/νσεων Γεωργίας, θα μπορούν να ενταχθούν στα σχέδια βελτίωσης, εφόσον έχει αποδειχθεί η ευδοκίμηση τους στις τοπικές συνθήκες, και εφόσον ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο σκοπό.

Ι. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

1. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

α) Κομμένα λουλούδια

Γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα, χρυσάνθεμα, ζέρμπερες, στρελίζιες, ορχιδέες, βολβοειδή κλπ.

β) Φυλλώματα

Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων.

γ) Γλαστρικά

Γαρδένια, αζαλέα, ορτανσία, κυκλάμινο, φυτά φυλλώματος κλπ.

δ) Πολλαπλασιαστικό υλικό

2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ

Σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας), για την παραγωγή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο.

α) Κομμένα λουλούδια Γαρύφαλλα, βολβοειδή κλπ.

β) Φυλλώματα

Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων.

γ) Γλαστρικά

Γαρδένια, Καμέλια κλπ.

δ) Φυτά κηποτεχνίας

Όλα τα κατάλληλα είδη για το περιβάλλον της χώρας μας.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε