ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ: ΕΛΙΕΣ

ΕΠΟΧΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΡΠΟΥ7 γρ.
ΧΡΗΣΗΒΡΩΣΙΜΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΑΔΙΟΥ17-22%
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣΑΝΘΕΚΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ