ΛΕΥΚΟΕΛΙΑ

ΕΙΔΟΣ: ΕΛΙΕΣ

ΕΠΟΧΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΡΠΟΥ5 γρ.
ΧΡΗΣΗΛΑΔΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΑΔΙΟΥ17-22%
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣΑΝΘΕΚΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ