ΑΜΦΙΣΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ: ΕΛΙΕΣ

ΕΠΟΧΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΡΠΟΥ6,5 γρ.
ΧΡΗΣΗΒΡΩΣΙΜΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΑΔΙΟΥ<17%
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ